Logo Àgora 2

A Àgora Consultoria fem efectives les estratègies.

Aconseguim que les organitzacions avancin d’acord amb la seva Visió.

Obtenim
resultats.

La motivació de les persones que treballem a Àgora Coaching no és el que fem, sinó el que aconseguim. La cerca de resultats quantitatius és un fi, però sense una dinàmica de gestió diferent, els resultats no se sostindran en el temps. Quantifiquem el servei, els terminis i els costos, però el més important que aconseguim és el més difícil de quantificar: nous coneixements i actituds que permeten als nostres clients afrontar els reptes presents i futurs.

"La meva empresa no estaria avui aquí sense Àgora Coaching."
DAVID PF SECTOR TRANSPORT I LOGÍSTICA
Handsome young businessman with gray hair in the office writing notes on whiteboard, setting goals.

Pla Comercial i Màrqueting

Àgora Coaching, desenvolupa el disseny i l’execució del Pla Comercial i de Màrqueting del client, seguint una metodologia meticulosa, amb l’objectiu de potenciar l’expansió comercial i ampliar la seva presència a nous mercats, oportunitats de negoci i optimitzar l’eficiència de la xarxa comercial, mantenint-la totalment orientada als resultats. Duem a terme i implantem l’execució del Pla Comercial tutelat per un dels nostres coaches especialitzats. El Pla Comercial i de Màrqueting estarà format per mòduls, que degudament analitzats i interrelacionats, aportaran un document de gran valor operatiu i estratègic per a la seva empresa, d’acord amb l’estratègia corporativa existent a l’organització. Les millors pràctiques en el desenvolupament de les xarxes comercials multisectorials s’inclouen en els processos i la metodologia aportades pels programes d’Àgora Coaching.

Recursos Humans (Persones i cultura)

La recerca del talent i la retenció i motivació dels millors professionals formen la base de la nostra aportació a les empreses. En la actualitat, aquest és el principal repte de tota empesa que vulgui prosperar i créixer en el futur.

Els nostres serveis de Selecció de Professionals i Executive Consulting, units a la metodologia DISC, aporten el valor afegit que pot ajudar a diferenciar la seva Empresa.

Posem a la seva disposició la implementació a la seva empresa de tots els processos relacionats amb les persones necessaris per a la gestió estratègica dels recursos humans per al seu màxim impacte en la formació de xarxes de líders locals i per a la captació i retenció del talent.

· Creació de la visió estratègica de l’empresa i el seu propòsit

· Desenvolupament dels valors i la cultura empresarial

· Posada en marxa de sistemes de reunions operatives

· Processos d’avaluació de clima laboral

· Processos de co-avaluació del rendiment

· Disseny de plans de carrera

· Disseny de models de retribució variable

· Gestió del salari emocional i conciliació

Finances i sistemes d'informació

Els sistemes d’informació actuals permeten l’accés a volums ingents de dades, a partir de les quals s’elaboren indicadors de gestió. Malauradament, cal una acció associada als indicadors. Els indicadors acostumen a estar molt desenvolupats a nivell de direcció, però els nivells mitjans requereixen informació crítica per a la presa de decisions, que moltes vegades no prové d’un ERP.

 

Als nostres projectes treballem amb els comandaments i supervisors de l’organització, construïm informació de gestió fiable i establim mecanismes de presa de decisions que faciliten la transformació de la informació en una acció efectiva. Garantim la coherència de la gestió a tots els nivells, i també assegurem la coherència amb l’estratègia de la companyia. Visió, acció i resultats.

Organització i operacions

La manca d’estratègia en una organització és un factor determinant que impedeix la consecució dels objectius. Hi ha la concepció errònia que, conceptes com estratègia, lideratge o gestió, no són aplicables a determinades empreses. 

 

A Àgora Coaching, pensem de manera diferent. Creem solucions i detectem noves oportunitats de negoci on altres només veuen problemes. Impulsem externament el canvi cultural necessari per fer les coses de manera diferent. 

 

· Anàlisi, desenvolupament i implantació del Quadre de Comandament Integral.

· Aplicació de models de Compres i Logística. 

· Reestructuracions organitzatives. 

· Reducció i control de costos. 

· Anàlisi de processos i implementació de solucions.

Executive Consulting – Consultor Executiu

A partir d’una anàlisi prèvia de les organitzacions, podem detectar-ne les fortaleses i els punts febles, determinant així nous reptes a assolir. Pensant en com dotar de valor afegit la seva Empresa i mitjançant el concepte de Consultoria Executiva externa, els clients disposen d’una metodologia de gestió i d’un plantejament pràctic per aconseguir-los podent incorporar a temps parcial professionals altament qualificats.

 

· Orientació a la Direcció.

· Assessors externs per al Consell d’Administració.

· Creació del Consell d’Administració o Familiar, formació dels consellers i aportació de consellers independents externs.

· Integració dels òrgans administratius.

· Suport a la successió familiar. Professionalització de la gestió.

Interim Management – Directiu Extern

L´objectiu d´aquest servei és aportar a l´empresa directius amb alta experiència i especialitzats en les diferents àrees funcionals.

Moltes empreses prenen la decisió de no incorporar professionals d’alt nivell per evitar: 

  • L’augment de costos estructurals tant en situacions actuals com futures.
  • Perdre molt de temps a adquirir una corba d’aprenentatge eficient.
  • Evitar problemes amb l’adaptació de nous directius.

Àgora Coaching posa a la seva disposició professionals amb una experiència àmplia i variada, buscant una cadència en el temps que permeti una màxima eficiència i uns costos acceptables per a l’empresari.

Alguns exemples de situacions en què la millor solució és contractar un Directiu Extern amb Àgora Coaching: 

· Revisar i implantar noves polítiques de compres, logística i gestió d’estocs. 

· Enfocar processos de canvi cultural a l’empresa. 

· Orientació a través del coaching directiu a directius que han estat promocionats a nivells superiors. 

· Implantació i desenvolupament de projectes complexos. 

· Introducció de nous models de gestió de la informació i control de gestió.

"Sens dubte vaig fer una gran inversió amb Àgora Coaching."
MIGUEL LC SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ
"La meva qualitat de vida va canviar radicalment en menys d'un any."
CRISTINA FB EMPRESÀRIA DEL SECTOR MODA
“La meva empresa té èxit. La meva gent també en té. I això va ser gràcies a Àgora Coaching.”
DAVID PF SECTOR TRANSPORT I LOGÍSTICA
"Àgora Coaching reuneix totes les peces necessàries per administrar una empresa."
JOAN VM EMPRESARI DEL SECTOR FUSTERIA

Demani una sessió de coaching gratuïta.

Faci el primer pas avui mateix.

El nostre equip està preparat per escoltar-lo i guiar-lo en els passos fonamentals que hauria de fer per al desenvolupament òptim de la seva empresa i de la seva qualitat de vida. Un dels nostres coaches l`ajudarà a definir la solució a les seves principals frustracions empresarials i als principals reptes a què s’està enfrontant. L’escoltarem per poder donar-li les respostes que esta buscant.